Pekarna Pečjak podpisnica Zavez odgovornosti pekarskega sektorja.

17. oktober 2019 – Slovenski sektor pekarstva se pridružuje projektu Zaveza odgovornosti, pod okriljem Gospodarske Zbornice Slovenije, ki že združuje mlečno predelovalni sektor in sektor brezalkoholnih pijač.

Osem podpisnikov Zaveze, osem pekarskih podjetij (Pekarna Pečjak d.o.o., Don Don d.o.o., Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Spar Slovenija d.o.o. in Žito d.o.o.) se s podpisom zavezuje da bo do leta 2022 zmanjševalo vsebnost dodane soli v kruhu za 5 %. S tem namenom bo razvijalo, izboljševalo sestavo obstoječih izdelkov ter iskalo dodatne načine za zmanjševanje dodane soli v kruhu.

Poleg tega pa bodo podjetja po drugi strani širila ponudbo pekovskih izdelkov z večjo vsebnostjo polnozrnatih sestavin ter tako udejanjalo enega od ključnih strateških ciljev prehranske strategije Ministrstva za zdravje.