V duhu uresničevanja zavez odgovornosti v praksi, potekajo aktivnosti, ki osveščajo potrošnike o izbiri živil izboljšane sestave, ki zanje pomenijo boljšo izbiro.

V letu 2019 je pekarski sektor pod okriljem GZS sledil sektorjema brezalkoholnih pijač in mlekarstva s podpisom Zavez odgovornosti. S tem projektom podpisniki izboljšujejo hranilno sestavo svojih izdelkov na način, da se  do leta 2022 zavezujejo doseči 2 cilja:

  1. ZMANJŠANJE DODANE SOLI: zmanjšati vsebnost dodane soli v kruhu za 5 % in
  2. POVEČANJE VSEBNOSTI POLNOZRNATIH IZDELKOV: širiti ponudbo polnozrnatih pekovskih izdelkov in pekovskih izdelkov s polnozrnatimi sestavinami.

Gospodarska Zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij izvaja dva programa, ki bosta pripomogla, da bodo podpisane zaveze zaživele tudi v realnosti:

  1. Da bi bili potrošniki bolj osveščeni o pomenu izboljšanja sestave živil in bi zato večkrat posegli po živilih izboljšane hranilne sestave, poteka program Odloči se ZA.
  2. Prav tako bodo živila izboljšane hranilne sestave vključena v Katalog živil za javno naročanje, kar je namen programa VEČ ugodnejših.

Več o omenjenih programih, več o zastavljenih ciljih in dosežkih vseh treh živilskopredelovalnih sektorjev, sektorja brezalkoholnih pijač, mlekarskega in pekarskega sektorja, najdete v Publikaciji uresničevanja zavez odgovornosti.

Pekarna Pečjak kot podpisnik Zavez odgovornosti sodeluje z vsemi deležniki v tem vseslovenskem projektu:

  • Skupaj z ostalimi proizvajalci uvršča svoje izbrane izdelke v Katalog živil izboljšane sestave
  • Razvija nove izdelke in izboljšuje obstoječe z namenom izboljševanja njihove sestave
  • Obvešča svoje kupce o teh živilih in njihovih prednostih za bolj uravnoteženo prehrano
  • Sodeluje pri aktivnostih lansiranih programov GZS in trgovcev, ki delujejo s ciljem večjega informiranja potrošnika o izboru živil, ki za potrošnika pomenijo boljšo izbiro.

Publikacija uresničevanja zavez