Pogoji uporabe

Splošna določba

V družbi Pekarna Pečjak smo spletno mesto www.pekarna-pecjak.si (v nadaljevanju “spletno mesto”) izdelali in objavili z namenom splošnega informiranja javnosti o naši družbi, storitvah in aktivnostih. Z ogledovanjem in uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, jih v celoti sprejemate ter se z njimi strinjate. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da našega spletnega mesta ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno ponovno preverite veljavne pogoje uporabe, saj so ti zavezujoči.

Pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto, vse njegove posamezne dele in vse podstrani.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in vsebine na spletnem mestu so informativne narave.

Pekarna Pečjak si bo prizadevala za najboljše možno delovanje svojega spletnega mesta, vendar ne prevzema odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi obiskovalci spletnega mesta ga uporabljajo izključno na lastno odgovornost. Pekarna Pečjak ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in vsebin na spletnem mestu Pekarne Pečjak ali za morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Pekarna Pečjak tudi ni odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno za tiste, ki jih povzročijo virusi in druga škodljiva programska oprema) računalniške opreme, mobilnih telefonov in drugih naprav in aplikacij, s katerimi je možno dostopati do spletne strani Pekarne Pečjak.

Pekarna Pečjak se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati pravilnost, ažurnost in popolnost informacij in vsebin, objavljenih na tem spletnem mestu, pri čemer si pridržuje pravico do morebitnih napak. Prav tako so cene in posebne ugodnosti navedene na spletni strani informativne narave, zadnje veljavne cene so na prodajnem mestu.

Pekarna Pečjak lahko spletno mesto spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev na osebno in nekomercialno rabo

Informacije in vsebine spletnega mesta Pekarne Pečjak so namenjene le za vašo osebno in nekomercialno rabo. Besedil, fotografij, videoposnetkov in drugih materialov, objavljenih na tem spletnem mestu, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali ustvarjati iz njih izvedena dela. Dovoljeno je tiskanje ali prenašanje podatkov in materialov za nekomercialno branje in ogled.

Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Informacije in materiali na spletnem mestu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, ki so v lasti Pekarne Pečjak, ali drugače pravno urejene, da jih Pekarna Pečjak sme uporabljati.

Vsebine spletnega mesta Pekarne Pečjak je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Pekarne Pečjak se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne, niti v nekomercialne namene.

V primeru dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse oznake avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin narediti povezavo na spletno mesto, če to ni mogoče (npr. v tiskanih medijih), se lahko citira vir.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo Pekarne Pečjak je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Zaščita blagovnih znamk

Vse blagovne znamke na spletnem mestu so zaščitene, razen če lastnik spletnega mesta Pekarna Pečjak ne določi drugače. To vključuje vse logotipe, znake in slogane lastnika. Uporaba tržnih znamk je dovoljena izključno ob predhodnem soglasju lastnika spletnega mesta Pekarne Pečjak.

Prepovedana uporaba

Spletno mesto je prepovedano uporabljati za nezakonite namene in namene, ki jih prepovedujejo pogoji uporabe.

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na noben način, ki bi lahko škodil, onemogočil, preobremenil ali oviral delovanje spletnega mesta ali škodil Pekarni Pečjak. Pošiljanje neželene ali zlonamerne elektronske pošte (t. i. spam) na to spletno mesto ali preko njega je prepovedano. Prepovedano je na kakršenkoli način pridobivati nepooblaščen dostop do računalniških sistemov Pekarne Pečjak s pomočjo vdorov, ekstrakcije gesel ali drugih metod.

Pekarna Pečjak si pridržuje popolno pravico do odločanja, ali določen način uporabe krši ta pravila, ter do ukrepanja po lastni presoji v primeru ugotovljenih kršitev.

Povezave na spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto lahko vsebuje povezave ali reference na spletna mesta tretjih oseb. Na tak način povezana spletna mesta niso pod nadzorom Pekarne Pečjak, zato Pekarna Pečjak ne sprejema nobene odgovornosti za vsebino ali funkcionalnost kateregakoli povezanega spletnega mesta in spremembe ali posodobitve na teh spletnih mestih. Pri uporabi ali obisku povezanih spletnih mest je odgovornost Pekarne Pečjak popolnoma izključena.

Uporaba piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke. Več informacij o uporabi piškotkov na tem spletnem mestu si lahko preberete na strani Informacije o piškotkih.

Varnost osebnih podatkov

Pekarna Pečjak se zaveda pomena varnosti osebnih podatkov, zato s takšnimi podatki ravna skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo varnost osebnih podatkov. Več informacij o tem si lahko preberete na strani Izjava o zasebnosti.

Spremembe pogojev in določil

Pekarna Pečjak si pridržuje pravico, da občasno posodobi pogoje za uporabo spletnega mesta v skladu s spremembami v svojih izdelkih in storitvah ali na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Vse spremembe pogojev se objavijo na tej strani skupaj z datumom zadnje spremembe in začnejo veljati na dan objave. V primeru obsežnejših sprememb vas bomo obvestili z vidnim obvestilom na spletnem mestu.

Vprašanja in predlogi

Kakršnakoli vprašanja ali predloge glede pogojev uporabe spletnega mesta nam prosimo posredujte preko elektronske pošte info@pekarna-pecjak.si.

Datum zadnje spremembe: junij 2020